Proxectos Realizados

2017

 

 

VIVIENDA UNIFAMILIAR   REVIT

Carla Vicente Pesado

2017

 


 

 

REHABILITACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CAMPO LAMEIRO

Mª José Fernández Lamas

2017

 


2015
EN ELABORACIÓN

 

 

Modelado BIM e renderizado do edificio do IES Torrente Ballester

Irene Bernárdez Ferro

Javier García-Toriello González

2015

 

EN ELABORACIÓN

 

 

Proxecto de adecuación de local para cafetería

Noelia Guiance Neira

2015

 


2014

 

 

Accesibilidade e adecuación a normativa de un centro de ensino

Nuria Lemiña Ojea

2014

 


 


Comparativa entre varias normas autonómicas de habitabilidade

María Concepción Gómez de Membrillera Fernández-Valdés

2014


 

 

Deseño de planos de complexo industrial con Archicad

Alejandro castro Bello

2014

 


 


Estudo comparativo de tipos de caldeiras para vivenda unifamiliar

Iván Acuña Currás

2014

 


 

 

Modelado BIM e renderizado de vivenda unifamiliar

Sergio Rey Villanueva

2014

 


 

 

Plan de autoprotección dun centro de ensino

Diego García García

2014

 


2013

 


Análise das competencias e funcionamento do IGVS

María Esther Otero Nieto

Adrián Gago Ríos

2013 


 


Deseño e construción modular

Antonio Martínez Quiñones

2013

 


 

Funcionamento de estudo de arquitectura

Álvaro Salgueiro Antón

Ana Piñeiro Mascato

Leticia Oubiña Falcón

Daniel Abal Magariños

2013


 

 

Proxecto de acondicionamento de local destinado a oficina

José Luis Ferrer Reboiras

2013

 


 


Proxecto de empresa dun estudo de arquitectura técnica

Ignacio Cidrás Otero

2013


 


 


Trámites necesarios para levar a bo fin un proxecto de vivenda

Camilo Mora Garzón

 2013


Cargando buscador